Միանգամից գրավեց <<քաղաքից քաղաք>> երգի թեթևությունը, Լիլիթի մեղմ ձայնը, ուրախ տրամադրությունն այցելեց և աթոռին նստած քաղաքից քաղաք մտքով փախչում եմ հիմա... Ռոմանտիկ հոգի, բարություն և հաճելին է միայն նկատելի: Շատ եմ ...