Կոմիտասյան «վերամշակումներ»

Մարկոսյան Վիկա

Խորհրդատու՝ Հասմիկ Ղազարյան

 

«Շոթա Ռուսթավելի» նախագիծ

Սաթենիկ Սողոյան

Խորհրդատու՝ Ռինա Շագինյան

 

Բարձունքների նվաճում

Սահակյան Նարեկ

Խորհրդատու՝ Մարթա Ասատրյան

 

Michael Jackson 

Հասմիկ Սերոբյան

Խորհրդատու՝ Սիլա Հարությունյան

 

Introducing myself

Միրզոյան Մարիամ

Խորհրդատու՝ Նարինե Պետրոսյան